Fagdag

Onsdag 23. februar var det åpen fagdag hos oss.

 

Åpen fagdag hos Kjell Gilje AS i Eide Grimstad
Landbruksbygg - næringsbygg i tre.
Onsdag 23. februar kl 1200-1430. Montering av deler av bygget.

 

Veibeskrivelse:

Fra Grimstad: følg skilt mot Homborsund på gamle E18. Fra Lillesand: følg skilt mot Homborsund ved Tingsaker. Ta av mot Homborsund. Etter ca. 1 km ta til venstre der det står skilt til Kjell Gilje.

 

Foreløping program:

 

1215 Velkommen ved Hans Petter Gilje

Befaring på byggeplass. Se på de forskjellige elementene av bygget.

 

1300 Kaffi og kringle

Moderne Trebygg, ved Aasmund Bunkholt, Trefokus AS

Nærmere orientering om prosjektet ved Hans Petter Gilje.

Sammenstilling av ramme til konstruksjonen - Litt praktisk demonstrasjon.

 

 

1430 Avslutning

Kjell Gilje AS i Grimstad bygger ny produksjonshall med utseende som en låvebygning i tradisjonell stil. Låven bygges som elementer med bruk av gamle konstruksjonsmetoder i tre, men med bruk av ny teknikk. Det brukes grove trekonstruksjoner (rammer) med materialer skåret på saga til Sigmund Haabesland i Birkenes. Gilje bruker egenprodusert massivtre i tak konstruksjonen og prefabrikkerte trevegger i fasadene. Dette er et spennende byggeprosjekt i tre med bruk av mye lokalt råstoff som en selvbygger kan sette opp. Bruksområdet er stort; låver, lager haller, industrihaller eller mer forretningspregede bygg. Det utvikles et sett med tegninger og veileder for denne type bygg innfesting.

I løpet av ettermiddagen får vi se på deler av bygget som er montert og ser litt på hvordan en ramme kan settes sammen.Hans Petter Gilje orienterer om prosjektet. Innlegg om moderne trebruk, fasader i tre, Aasmund Bunkholt, Trefokus AS. Servering av kaffe og kringle. Vi blir ute store deler av dagen for å se på monteringen så kle dere etter forholdene. Arrangementeter et samarbeidsprosjekt mellom Kjell Gilje AS og Norsk Bygdesag forening på Agder.

 

Trerammer

Dette er et av prosjektene som Landbruks- og matdepartementet gjennom Innovasjon Norge har støttet med midler for å bygge kompetanse innen landbruksbygg i tre. Sigurd Eide ved Treteknisk institutt har vært faglig rådgiver og kvalitetssikret prosjekteringen av bygget.

 

 

Rammekonstruksjonen blir satt sammen med moderne sammenføyninger og innfesting i golv. Rammene er prosjektert slik at senteravstanden mellom disse kan bli opp til 6,4 meter og med spennvidde på opp til 12 meter. Det er mulighet for å ha breie porter som kan ta materialpakker inn på tvers. Konstruksjonen er også slik at en kan sette opp ei traverskran i tak og kunne tåle belastningen av bruken av denne i en industriell sammenheng. Dette gjør at byggene er meget fleksible og bruksområdet stort.

 

Se forøvrig artikler fra dette i følgende magasiner: Treteknisk Magasin, Norgeshus Magasinet og Skogeieren.

 

 

 

 

 

Fasader på den nye produksjonshallen

Snitt av ny produksjonshall