Sentral godkjenning

 

Kjell Gilje AS har helt komplett sentral godkjenning i tiltaksklasse 2:

http://sgpub.be.no/?CurrentState=%24GodkjenForetak&CurrentWork=Sgikt%400_960053044

- Søker i tiltaksklasse 2
- Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller
konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2
- Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon,
tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2
- Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2

Overordnet ansvar for prosjektering innebærer av vi kan være ansvarlig for:
b) Arkitektur
c) Utearealer og landskapsutforming
d) Oppmålingsteknisk prosjektering
e) Brannkonsept
f) Geoteknikk
g) Konstruksjonssikkerhet
h) Bygningsfysikk
i) Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner
j) Ventilasjon- og klimainstallasjoner
k) Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg
l) Løfteinnretninger
m) Lydforhold og vibrasjoner
n) Miljøsanering
o) Brannalarm, nødlys og ledesystem.

Overordnet ansvar for utførelse innebærer at vi kan være ansvarlig for
b) Innmåling og utstikking av tiltak
c) Grunnarbeid og landskapsutforming
d) Plasstøpte betongkonstruksjoner
e) Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner
f) Murarbeid
g) Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner
h) Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning
i) Taktekkingsarbeid
j) Arbeid på bevaringsverdige byggverk
k) Installasjon av brannalarm, nødlys og ledesystem
l) Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner
m) Ventilasjon- og klimainstallasjoner
n) Løfteinnretninger
o) Riving og miljøsanering.