Høringsinnspill til kommuneplan

Jeg foreslår å bygge svømmeland på Groos.

 

På Groos kan man kombinere en tur i svømmeland med strandliv i alle de dager badetempen ikke er på topp i sjøen. Tenk hvilken turistattraksjon med badeland, strender og turområder like ved sentrum.

 

Kanskje kan lokale bedrifter bidra til dugnad, mot at man får rabattert inngang i fremtiden. Sponsorstøtte bør også være mulig, slik som i Lyngdal.

 

På forespørsel om hva Uia ønsket seg i ett av folkemøtene til kommuneplanen svarte Brautaset at de ønsket seg svømmefasiliteter i kort avstand fra Campus. Groos er veldig kort unna om man går/ sykler over skogen. ca 800 meter.  Så dette er svaret på det ønsket, mener jeg.

 

Holvika skole ligger også i gangavstand fra Groos. Dette kan bli det nye bassenget både for Holvika og de andre skolene. Levermyr nærmer seg vel pensjonsalder nå.

 

Veldig mange barn i Grimstad bor nært sjø og vann. Derfor er det veldig viktig med god svømmeundervisning. Økt kapasitet og bedre fasiliteter vil klart være positivt.

 

Det er veldig mange som bor i området, og flere blir det blant annet i Morholtskogen og kanskje Tønnevoldskogen. Badelandet blir i gang og sykkelavstand for svært mange.

 

Vi har mange båtturister som besøker oss. Muligheten for gjestebrygge utenfor vil gjøre at båtturistene kan få seg et bad, selv om badetempen i sjøen ikke er så komfortabel.

 

Men hotellet da, skulle ikke det ha badelandet hos seg? Nei det er flere hoteller, studenthjem og flere planlagte overnattingssted. Ikke vits i at bare ett hotell får gleden av det. Alle må få. Svaret er shuttlebus. En shuttlebus som kjører runder fra havneområdet, langs Grooseveien, tilbake til universitetet via Terje Løvåsvei, via sentrum og rundt vil være til nytte og glede i mange henseende. Badelandet på sin side trenger mange overnattingsalternativer å tilby - så det er vinn - vinn. Må man absolutt ha overnattingskapasitet rett ved er det et valg man tar og kan regulere for. Kan hende de tilliggende boligtomtene frivillig ønsker å selge, dersom det muliggjøres for hotell på deres eiendom.

 

Uten å vite det vil jeg anta at badevannskvaliteten i sjøen utenfor er bedre på Groos enn i alternativene i sentrum som på Gundersholmen. Mulighet for å kunne svømme ut i sjøvannet og tilbake i oppvarmet vann er enn god attraksjon.

 

Ny kort GS vei forbindelse over Sonaåsen sikres nå i ny havneplan øker tilgjengeligheten til og fra sentrum. Svømmelandet vil også styrke bruken av den nye sykkelveien nå når den først er kommet.

 

Et svømmeland vil ikke være en konflikt for friområdet Groos, men et kjempeløft. Det vil samlet sett også være en virkelig stor turistattraksjon for Grimstad.

 

Publikumstilstrømningen vil sikre helårsdrift for en restaurant i bygget. Det kan fort utvikle seg til et slags "grendelokale" for Holvika.

 

Økonomisk realistisk? Kanskje ja, kanskje nei. Det kan antakelig slå ganske mye ut i begge retninger avhengig av mange faktorer. Ikke døm det på forhånd i hvertfall. La prosessen avgjøre det.

 

Nå er universitetet på plass. Vi må ha noe visjonært å leve for og vi må gi universitetet noe skikkelig trekkplaster. Kan dette bli profilbygget biblioteket ikke ble? (No affence) Jeg har tanker om utformingen, men noen godbiter der kan jeg komme tilbake til. Et spektakulært stupetårn kan vel nevnes. Og fjelltunellsvømming.. Med bakgrunn fra min tid som student i Byggdesign på UiA ser jeg klare muligheter for spennende prosjektoppgaver for studiet her. Jeg er sikker på at får de slippe til på et slikt bygg kan de tilføre mye kreativt. Energilinjen kan kanskje få seg et skikkelig forskningsobjekt på energibruk. Solvarme, bioenergi fra flisfyren, vannvarme fra havet mv kan være spennende områder å se på.

 

Flere aktuelle plasseringer her ute kan det nok være. Men på kartet har jeg vist en plassering jeg tror kan være mulig som ikke ofrer så veldig brukte kvaliteter likevel.  Fjellet der Sommerrestaurantbygget står kan kanskje da frigjøres? Plasseringer lengre ute, enten på land eller utfyllt i sjøen har åpenbare kvaliteter blant annet solmessig - men kan være mer kontroversielt og ikke like praktisk mhp. parkering - tilkomst igjen. Skal vi gjøre det skikkelig spektakulært kan vi kanskje bygge en kunstig tropisk badeøy mellom Groos og Grooseholmen? Tør dere det? Husk: byggeforbudet i 100 metersbeltet gjelder 100 meter fra skvalpesonen og inn - ikke utover. Sjø har vi nok av i massevis. Det er land nær sjø vi skal verne.

 

Et svømmeland kan bli til fantastisk glede for oss innbyggere, for skolebarn, for studentene og for våre tilreisende badegjester. Kom an- la oss legge fra oss den Sørlandske blyghet litt. La oss dra i gang noe som virkelig setter Grimstad på kartet.  Skal det bli en braksuksess må vi ikke kompromisse på noe som helst. Vi må gi det den beste utforming og beste plassering. Det tror jeg best løses på Groos.

 

Med håp om debatt og entusiasme
Vågsholt 17.02.11
Vennlig hilsen
Hans Petter Gilje.