Egen produksjonshall og administrasjonsbygg

 

 

For å få myndighetenes tilslutning til å bygge et såpass stort næringsprosjekt i vakre omgivelser på Vågsholt designet vi det som et tradisjonelt gårdstun.

Så det som ser ut som et stort våningshus er det som blir kontorbygget. Det bygget som ser ut som låven blir produksjonsbygget. Det bygget som ser ut som redskapsbygg blir altså material og redskapslager. Det vil nok ta noen år før allt er helt på plass. Men vi er begeistret for fremtiden i nye lokaler.