Grunnarbeid

 

Mye variert arbeid. Sprengning, drenering, grøftegraving, veibygging, tomteplanering, legging av vann og kloakk i sjøen og på land, mudring er eksempler på typer grunnarbeid vi utfører. Se også brygger & murer.


NB: En del av bildene er historiske av maskiner vi nå har fornyet. Men vi synes det er artig å se tilbake på noen prosjekt. Se ellers mange fine prosjekt med hus og hytter. I de fleste tilfellene er det først utført et grunnarbeid og til slutt utført et hagearbeid.