Planlegging


BYGGETEKNIKK • ARKITEKTUR • VEI, VANN OG AVLØPSTEKNIKK • PLAN, EIENDOM OG BYGGESAK
+47 911 747 58 | www.giljebyggrådgivning.no | hp@giljebyggrådgivning.no
Kjell Gilje AS er utførende firma innenfor Bygg og Anlegg.
Gilje Byggrådgivning AS er prosjekterende.


Trenger du hjelp til å få dispensasjon fra strandsonen, reguleringsplan eller annet er dette noe vi har spesialisert oss for å hjelpe med.

Har du et tomteområde kan vi hjelpe med planlegging og råd. Vi bidrar i forbindelse med kommuneplan innspill, reguleringsplaner og fradelingssøknader. Vi foretar

prosjektering av bygninger i forhold til styrke, brann, varmeisolering osv.

Trenger du løsninger for vann og avløp så er vi godkjent for å dimensjonere og søke for renseanlegg, infiltrasjonsgrøfter osv. Trenger du en hustegning bidrar vi svært gjerne til å realisere ditt drømmeprosjekt.


Kontakt Hans Petter Gilje hvis du ønsker mer informasjon.