Om oss
Om oss

 

Kjell Gilje AS en allsidig bedrift som består av ca 35 dyktige medarbeidere med hvert sitt spesialfelt og kompetanseområder. Grovt sett kan bedriften deles opp i tre avdelinger:

- Avdeling for Prosjektering (Gilje Byggrådgivning AS) som tilbyr tjenester innenfor arkitektur, byggeteknikk. Vi lager reguleringsplaner og hjelper med kommuneplaninnspill. I forhold til byggesaker er vi spesialister på dispensasjoner. Vi er godkjent for planlegging og søknad for utslipp/avløps og renseanlegg. Vi er også godkjent for søknad og utarbeidelse av miljøsanerings og avfallsplaner. Andre spesialiteter er søknad om mudring.

- Avdeling for Anlegg tilbyr tjenester innenfor vei og grunnarbeid, massetransport på land og sjø, riving, mur og betongarbeid, fundamentering, Mudring og bryggebygging.

- Avdeling for Bygg tilbyr tjenester innenfor tømrer og snekkerfaget i oppføring av bygninger med tilhørende virksomhet. Avdelingen driver også med byggelementer og massivtre elementer.

Kjell Gilje AS har i mange år hatt sin kjernevirksomhet knyttet til levering av komplette boliger/ fritidsboliger med krav til høy standard, kvalitet og god oppfølging. Vi forhandler Norgeshus. Bedriften orienterer seg mot nisjer og spesialoppdrag.

Det leveres håndverk og kvalitet over gjennomsnittet i bransjen. Vi ønsker at arbeider utført av oss skal verdsettes høyt og være kjennemerke for god kvalitet. Målet er at du skal få en merverdi på din eiendom ved å bruke oss. Vi er stolte av at flere meglere fremhever i salgsprospekter når noe er bygget av Kjell Gilje AS.